Djungeln i Häggum - Trädgården

En del trädgårdar verkar poppa fram fix och färdiga att börja användas. Andra är som levande organismer som sakta evolutioneras mot ett för anläggaren okänt mål. I min djungel jobbar jag utifrån ett grundläggande tema, men sedan gäller det att hitta eller skapa de för växterna bästa växtplatserna. Det är i vissa fall enkelt men inte alltid. Att få dem att överleva med ett minimum av vinterskydd gör t.ex. de kanske ska stå helt torrt på vintern, men att de sommartid är sumpväxter som vill frossa i väta.

Tyvärr har jag få bilder från hur djungeln såg ut innan den blev "Djungeln". Nedanstående foto från 2004 ger ett hum.


Innan jag byggde djungeln odlade jag enstaka exoter där. Sä här såg det ut hösten 2004. Närmast en Phyllostachys Bissettii och längre bort skymtar en jättegunnera Gunnera manicata. Därimellan brännässlor som fått smaka min lie.

Området ligger i kanten av en gammal igenslammad kvarndamm, och jorden är sumpig och vattensjuk. Innan jag började gräva och bygga växte det mest kaveldun, brännässlor och pil. Rester av den ursprungliga vegetationen finns kvar, och hotar ständigt med att återerövra området. Tack vare omgivande träd och buskar, och en låg slänt i norr och öst, är det vindstilla för det mesta trots att övriga tomten är ganska vindpinad. Vindskyddet är speciellt viktigt för vintergröna växter på vårvintern, och för att det ska bli riktigt varmt på sommaren.

Våren 2006 fick jag en del huggen sten av grannen kyrkan i Häggum, och med den och ett antal pilstockar byggde jag terasser och upphöjda bäddar. Hösten 2005 var familjen och jag på Madeira, och jag blev inspirerad av deras terassodlingar. Från kyrkan fick jag även grus och jord. För att hindra de större trädens rötter la jag markväv i botten på den mest utsatta rabatten. Den som på bilden har en miniatyr öken.


I maj 2006 hade jag lagt grunden för terasserna. Nu återstod det roliga: växterna.

Efter terasserna med tillhörande portal och mini-ökenberg la jag ut betongplattor på marken nedanför till en liten uteplats. Men det skulle dröja innan grillen kom på plats...

Under flera år hade jag drivit upp plantor från frö, samlat växter, och sticklingförökat. Dessa började jag plantera ut i juni 2006. För att få snabb volym på odlingarna planterade jag en handfull storvuxna ricin.

Roligt nog blev det en varm sommar 2006, och de örtartade exoterna växte snabbt i den fuktiga jorden. I augusti kom mycket regn, bäckern svämmade över, och plötsligt stod odlingarna under vatten.


Blötlagd djungel i augusti 2006

Om 2006 var en sommar att skriva poem om, så var 2007 något man helst vill glömma. Jag hade dessutom fullt upp med att skriva klart boken. Jag hann iallafall med att bygga en provisorisk grill som användes vid ett flertal tillfällen.

Året därpå hände desto mer. För att en gång för alla komma till rätta med sumpigheten i djungelns gold la jag ut betongplattor. Gången genom djungeln fick markduk och grovt grus. Helt plötsligt såg odlingarna mycket mer civiliserad ut.


Trista betongplattor livar upp djungeln sommaren 2008.

En av mina ny bekantskaper var den utmärkta rispappersbusken som flyttade in hos mig 2007 och som nu några år senare växter på 4 platser i trädgården.


Rispappersbuske Tetrapanax papyrifera, en utmärkt exot för kallt klimat